Tornar

Maria de SolterraDescripció

Maria de Solterra és un pseudònim que apareix a les revistes L’Estiuada (1908-1914) i la Lliroia (1922-1923). Els seus escrits parlen, entre d’altres temes, de Sant Hilari: la seva història, comentaris de la vida social del moment (sobretot el tema de l’estiueig) i reflexions més polítiques. També es publiquen poemes sota aquesta autoria.
La seva figura és interessant ja que no se sap exactament qui hi ha darrera d’aquest pseudònim. En realitat, s’ha especulat en un article anònim que al darrera hi ha el vicari de Sant Hilari, Ignasi Rovira i Coll (Els poetes i el... travesti al diari El Mirador, Any I, Nº5, 28 febrer de 1929)*.
Al mateix temps, les diferències en l’ortografia del seu cognom o bé la varietat de temes, registres i estils en els diversos escrits també han provocat que es teoritzi sobre si el nom podria englobar diferents autors/es. Això explicaria la varietat abans esmentada i podria ser un indicatiu de l’ús d’aquest nom com a marca reivindicativa del col·lectiu femení.
Cal destacar que la primera menció que trobem de la figura de Maria de Solterra és del 1897 en uns versos sobre la llegenda de La Pedra Llarga, mencionats anys més tard a la revista Lliroia (núm. 16, del 5 de juliol de 1923). Les publicacions firmades en aquesta revista com a Maria de Sulterra (sempre amb u en aquest cas) són dos poemes, un anomenat “Ivernenques” i un altre que s’especifica que forma part del llibre “Magraneres”, i un escrit titulat “L’Elisendis de la Rovira” que parla sobre la història de Sant Hilari.
A L’Estiuada els primers escrits que apareixen comencen el 1908 i van fins el 1910. Es tracta de poemes, que sempre especifica que són del llibre “Branques i Fulles”. Al voltant de 1910 comencen a aparèixer escrits amb format de cartes a una amiga anomenada Lluïsa. Aquí es parla de fets quotidians de la vida de Sant Hilari, sempre des del punt de vista de l’estiuejant (en ells parla com si fos una “forastera” que ve a estiuejar al poble). En aquests primers escrits la firma sempre és Maria de Solterra, amb o.
A partir de 1911 el nom passarà a escriure’s amb u, Maria de Sulterra. Les “Cartes a Lluïsa” continuen publicant-se durant el 1911 i 1912, però amb una temàtica diferent. En aquest cas també parla de Sant Hilari però amb una visió més política (obres necessàries, coses a millorar, etc.). El 1912 també apareixen tres articles sota el mateix títol Sant Hilari en el temps vell en què es parla de la història de de la vila. Els últims escrits publicats a aquesta revista són els poemes anomenats “Crucíferes”, el 1914.

El nom de Maria de Solterra és interessant perquè, tot i no saber qui hi ha darrera, aquest pot ser interpretat com una marca, un símbol utilitzat per aquelles dones silenciades al llarg de la història. De fet, tant a L’Estiuada com a la Lliroia, la majoria d’escrits els firmen homes i, en els pocs que són femenins, apareix el dubte de si hi havia un home a darrera. Per això, el fet que s’especuli sobre qui era Maria de Solterra, fins i tot assenyalant que podria ser el vicari del poble, converteix la seva figura en un personatge tan representatiu d’una època en què el paper de la dona es reduïa a l’àmbit privat.


Documents

Títol Tipus arxiu
BranquesyfullesEstiuada3.pdf pdf
BranquesyfullesEstiuada5.pdf pdf
BranquesyfullesEstiuada18.pdf pdf
BranquesyfullesEstiuada20.pdf pdf
BranquesyfullesEstiuada23.pdf pdf
BranquesyfullesEstiuada26.pdf pdf
Cartad'AssumptadeVallorsEstiuada25.pdf pdf
CartadeLLuïsaEstiuada48.pdf pdf
CartadeLLuïsaEstiuada50.pdf pdf
Elpoetesiel...travesti-Mirador5del1929.pdf pdf
Lliroia161923PedraLlarga-1amencióaMariadeSolterra.pdf pdf
Lliroia171923-Magraneres.pdf pdf
Lliroia201923-ElisendisdelaRovira.pdf pdf
Lliroia211923-Ivernenques.pdf pdf
Lliroia281923-Crucíferes.pdf pdf
Poema(1903)Estiuada61.pdf pdf
PoemaCrucíferesIEstiuada75.pdf pdf
PoemaCrucíferesIIEstiuada76.pdf pdf
PoemaCrucíferesIIIEstiuada77.pdf pdf
PoemaCrucíferesIVEstiuada78.pdf pdf
PoemaCrucíferesVEstiuada79.pdf pdf
PoemaCrucíferesVIEstiuada80.pdf pdf
PoemaCrucíferesVIIEstiuada81.pdf pdf
SantHilariTempsVellEstiuada54.pdf pdf
SantHilariTempsVellIIEstiuada56.pdf pdf
SantHilariTempsVellIIIEstiuada57.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada49.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada39.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada38.pdf pdf
CartaaLluïsaSHSEstiuada24.pdf pdf
CartaaLluisaSHSEstiuada25.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada40.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada37.pdf pdf
CartaaLluïsaEstiuada43.pdf pdf

Vots obtinguts

Aquesta informació es facilitarà al final del període de votació.


Comparteix:


Fotografia


Comparteix: