Aquest any els Pressupostos Participatius tenen una inversió de 50.000€.

Fes la teva proposta d’inversió, tinguent en compte que:

  • Han de ser legals
  • De competència municipal
  • Que no contradigui els plans aprovats, que sigui realitzable i viable tècnicament
  • Tampoc poden representar costos addicionals en futurs pressupostos, tret del manteniment ordinari, i sempre que aquest sigui assumible des del punt de vista de mantenir l’equilibri econòmic i financer de l’Ajuntament
  • Han de donar resposta a una necessitat col·lectiva i no respondre exclusivament a un interès particular del/la proposant
  • Han de ser èticament aplicables i no poden superar el import de 50.000 euros